Juridische kennisgeving en bescherming van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website www.delaprod.be geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle ervan:

Eigenaar: DELAPRO'D 37, Montagne du Godru in 1300 WAVRE, BTW 0755.639.896

Verantwoordelijk voor de publicatie: Aurélien en Jean-Sébastien Delacroix
De verantwoordelijke voor de publicatie is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster: AIKAN België - hello@aikanwhisky.be

Gastheer: ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007

Functionaris voor gegevensbescherming: Jean-Sébastien Delacroix - hello@aikanwhisky.be

 

Cookies kunnen worden verstrekt om de tijdelijke opslag van informatie mogelijk te maken en zo de navigatie op de site te vergemakkelijken. Cookies worden daarom alleen gebruikt om de gepersonaliseerde dienst voor klanten te verbeteren.

De via de site verzamelde informatie is alleen bedoeld voor gebruik door 20survin om aan informatieverzoeken en bestellingen te voldoen.

De Klant kan commerciële aanbiedingen ontvangen en indien hij deze niet wenst te ontvangen, moet hij zich schriftelijk wenden tot het volgende adres: 20survin - 36 rue de l'Abbé Bonpain - 59117 Wervicq.

Overeenkomstig de wet "Informatica en vrijheid" beschikt de Klant te allen tijde over het recht van toegang, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens. Om deze rechten uit te oefenen volstaat het een verzoek met vermelding van de contactgegevens in te dienen per e-mail op het volgende adres: hello@aikanwhisky.be of per post op het volgende adres Aikan Whisky - 14 rue Elise - 1050 Elsene.

Ten slotte, door te klikken op de iconen van de sociale netwerken Facebook en Instagram die verschijnen op de website www.delaprod.be of in zijn mobiele toepassing, en indien de Gebruiker het deponeren van cookies heeft aanvaard door te blijven navigeren op de website www.aikanwhisky.be of de mobiele toepassing , kunnen Facebook en Instagram ook cookies deponeren op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Algemene verkoopsvoorwaarden

AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Het feit dat een internetgebruiker zijn bestelling op de website www.aikanwhisky.be bevestigt (door de knop "bevestig mijn bestelling" aan te vinken) impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden in hun geheel.

Op dit contract is het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken van de zetel van www.aikanwhisky.be / Delapro'd hebben exclusieve bevoegdheid.

BESTELLING

De door de koper bij de bestelling verstrekte informatie is bindend voor de koper: in geval van een fout in de gegevens van de ontvanger kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren.
Bestellingen zijn pas definitief wanneer zij zijn bevestigd door de betaling van de prijs door de koper.
Al onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en niet bindend.
Wegens het zeldzame of speculatieve karakter van bepaalde producten kunnen beperkingen op de beschikbare hoeveelheden worden toegepast. In dat geval is de beschikbare hoeveelheid beperkt tot de abonnees in verhouding tot de ontvangen bestellingen. www.aikanwhisky.be De onderneming behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien er twijfel bestaat over het bestaan van een eerdere bestelling van een dergelijk product.

PRIJS

De prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€), de bedragen in andere valuta worden slechts ter indicatie vermeld.
De prijzen op de productbladen zijn exclusief vervoer.
De prijzen zijn uitgedrukt inclusief alle belastingen en inclusief 21% BTW voor België, onder voorbehoud van type- en weergavefouten.

WIJZE EN TIJDSTIP VAN LEVERING

Elke fles of bestelling wordt geleverd met het originele doosje en zorgvuldig verpakt om voordelig en in goede staat bij u thuis te worden afgeleverd.

De levering geschiedt door de vervoerder BPOST op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres (of door een bericht van beschikbaarheid bij afwezigheid van de klant).

De levertijd voor bestellingen buiten het abonnement is 5 open dagen, maar het bedrijf www.aikanwhisky.be verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren.
Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht de koop te ontbinden, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen. Oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen en de onmogelijkheid te leveren worden beschouwd als overmacht die de verkoper ontslaat van zijn leveringsplicht.
Goederen reizen altijd op risico van de ontvanger. Controleer altijd uw pakket bij aankomst. U beschikt over een termijn van 48 uur om een voorbehoud te maken bij de vervoerder in geval van tekorten of schade.

Wij leveren alleen in België

VERZENDKOSTEN

Tarieven alleen geldig in België (andere landen op aanvraag)

Levering voor bestellingen onder de 120€: 8,00 €
Gratis levering voor bestellingen boven de 120€: aangeboden.

BETALING

De producten kunnen worden betaald per bankoverschrijving of per creditcard via de MOLLIE-applicatie. Een factuur zal worden opgesteld door www.aikanwhisky.be DELAPRO'D en verzonden naar de klant op het bij de bestelling opgegeven factuuradres.
Bij ontvangst van de betaling, www.aikanwhisky.be zal de bestelde producten verzenden.

LITIGATIE

Klachten of geschillen zullen altijd met aandachtige welwillendheid worden ontvangen, waarbij altijd wordt uitgegaan van de goede trouw van degenen die de moeite nemen hun situatie uit te leggen.
In geval van een geschil neemt de klant eerst contact op met de onderneming om een minnelijke schikking te treffen.

Indien dit niet het geval is, is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel van België bevoegd, ongeacht de plaats van levering en de aanvaarde betalingswijze.

BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

Overeenkomstig artikel L. 3342-1 van de Franse wet op de volksgezondheid, die bepaalt dat de verkoop van alcohol aan minderjarigen onder de 18 jaar verboden is, verbindt u zich er door het invullen van het bestelformulier toe op de datum van de bestelling minstens 18 jaar oud te zijn door het juiste vakje aan te kruisen.

JURIDISCHE INFORMATIE

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Weet daarom hoe je het met mate moet consumeren en genieten.
Volgens de wet 78-17 van 6 januari 1978 heeft u recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met www.aikanwhisky.be Delapro'd - 37 Montagne du Godru Waver 1300

Uw informatie is bestemd voor www.aikanwhisky.be. Wij verkopen of verhuren geen e-mailadressen of persoonlijke informatie over onze klanten.

HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht dit contract zonder opgave van redenen binnen veertien kalenderdagen te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (AIKAN WHISKY - DELAPRO'D , 14 rue Elise - 1050 Elsene, telefoon: 0470 018 099, e-mailadres: hello@aikanwhisly.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. brief per post, of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing dit contract te herroepen.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het dat u uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.


ALCOHOLMISBRUIK IS GEVAARLIJK VOOR JE GEZONDHEID. 
MET MATE WORDEN GECONSUMEERD.

MOGEN NIET AAN MINDERJARIGEN WORDEN VERKOCHT

-18-alcohol-aikan